Alfa Forwarding z certyfikatem TCF Elite

TCF Elite to certyfikat przeznaczony dla firm spedycyjnych, które świadczą kompleksowe usługi organizacji procesu transportowego. 

Dotychczaso certyfikat TCF brał pod uwagę głównie zwyczaje płatnicze firmy. Dziś to jednak za mało – dlatego wprowadzony został nowy znak jakości, który uwzględnia wiele aspektów działalności spedycji. Zakłada on kompleksową ocenę działalności spedycyjnej firmy, na którą składają się czynniki istotne zarówno dla załadowcy, jak i przewoźnika.

Alfa Forwarding znajdując się w elicie firm posiadających certyfikat, może szczycić się, że:

  • spełnia wymogi formalne do prowadzenia działalności spedycyjnej
  • odpowiednio dobiera przewoźników do zleceń
  • stosuje odpowiednie zapisy w zleceniach transportowych
  • posiada ubezpieczenie OCS
  • spełnia wymogi płatnicze względem firm transportowych
  • posiada właściwą reputację

Podobne wpisy