CSR

Firma Alfa Forwarding działa w sposób społecznie odpowiedzialny, poszukując zrównoważonego rozwoju zgodnie z celami biznesowymi, ale także dobrem społecznym i poszanowaniem środowiska. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to nie tylko powinność przedsiębiorstwa wobec otoczenia społecznego, czy naturalnego. Odpowiedzialny biznes to także sposób na rozwój firmy, przynoszący jej, jej klientom i kontrahentom wymierne korzyści.Społeczna odpowiedzialność biznesu na płaszczyźnie relacji między partnerami biznesowymi przejawia się w uczciwości przy zawieraniu i wywiązywaniu się z kontraktów i umów handlowych, terminowym spłacaniu należności, eliminowaniu zachowań korupcyjnych, równym traktowaniu wszystkich podmiotów, bez wykorzystywania pozycji silniejszego. W kwestiach ochrony środowiska natomiast dąży się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, wykorzystywania alternatywnych źródeł energii, a także możliwie wysokiego poziomu recyklingu odpadów lub wytwarzanych dóbr.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI

Współpraca w zakresie projektów z Kołem Naukowym Efektywnych Rozwiązań Rynkowych z Uniwersytetu Gdańskiego.

Polska Izba Spedycji i Logistyki – Uczestnictwo w Komisji ds. Bezpieczeństwa w Łancuchu Dostaw.

STAŻE / PRAKTYKI

Mamy gotowe stanowiska oraz system praktyk dla studentów. Rozumiejąc potrzeby przyszłych pracowników naszej branży służymy radą i pomocą.

Nasze referencje:

„W dniach 15.12.2015 – 14.03.2016 odbywałem staż w przedsiębiorstwie Alfa Forwarding, w dziale handlowym.

                Do moich głównych zadań należało przede wszystkim:

  • pozyskiwanie aktualnych stawek frachtowych,
  • porządkowanie informacji pozyskiwanych przez przedsiębiorstwo,
  • badania rynku, pod kątem perspektyw biznesowych oraz usprawnienia przedsiębiorstwa    np. wprowadzenia systemu track&trace
  • pozyskiwanie oraz weryfikowanie partnerów biznesowych z całego świata

                Moje ogólne wrażenie po odbyciu stażu jest pozytywne. Przedsiębiorstwo oraz jego pracowników chciałbym wyróżnić szczególnie za:

  • zlecanie mi odpowiedzialnych zadań, mających realne przełożenie na funkcjonowanie Alfa Forwarding
  • dużą otwartość przełożonych oraz pracowników na moją dociekliwość i cierpliwe odpowiadanie na wszystkie pytania, wątpliwości
  • pozytywną atmosferę współpracy co umożliwiło sprawne zaaklimatyzowanie się biurze.

Staż oceniam bardzo wysoko i z czystym sumieniem mogę polecić przedsiębiorstwo Alfa Forwarding  jako miejsce przyjazne do nabywania praktycznej wiedzy.”

Piotr, Student, Uniwersytet Gdański