Konferencja „Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem”

Konferencja „Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem”, Warszawa 25.06.2019.

W dniu 25.06.2019 r byliśmy obecni na konferencji organizowanej przez wydawcę miesięcznika „Transport Manager” w Warszawie, której tematem były „Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem”. Była to już VI edycja tych spotkań , a konferencję poprowadził i czuwał nad całością Marek LOOS, redaktor naczelny Transport Manager.
Bogaty program konferencji w pełni odpowiadał żywotnym tematom i problemom branży TSL. Zaś zaproszeni do prezentacji wystąpień prelegenci, w sposób ciekawy i merytoryczny prezentowali zarówno zagadnienia z obszaru formalno-prawnego jak i nowych rozwiązań możliwych do zastosowania w firmach.  

Na szczególną uwagę zasługuje prezentacja Roberta Gwiazdowskiego,  eksperta z Centrum im. Adama Smitha, który zarysował szanse i zagrożenia związane ze zmianami politycznymi
i gospodarczymi świata oraz miejsce Polski w tym procesie.

Kolejną bardzo interesującą prezentację przedstawił Maciej Wroński, Prezes organizacji Transport
i Logistyka Polska. Prezentacja dotyczyła obecnego stanu formalno-prawnego w związku ze zmieniającymi się dyrektywami UE oraz perspektyw i zagrożeń, które wiążą się z tym zmianami dla przewoźników polskich.

Jak zwykle dynamicznie i energetycznie zaprezentował się Krzysztof Sarnecki, Prezes Quest Change Managers. Jego wystąpienie dotyczyło zarządzania i sprzedaży oraz w jaki sposób należy postrzegać te zagadnienia w dniu dzisiejszym.

Na konferencji zaprezentowano także najnowsze rozwiązania z obszaru najnowszych technologii i telematyki w transporcie oraz optymalizacji kosztów, które technologie te generują. Na uwagę zasługuje także prezentacja firmy VIAON dotycząca inteligentnych tachografów oraz kierunków rozwoju w tej dziedzinie.

Konferencja była także polem do wymiany doświadczeń i opinii pomiędzy firmami i managerami,
a networking w przerwach był okazją do nawiązania ciekawych kontaktów biznesowych.

 

Foto: Transport Manager

Podobne wpisy