Alfa Forwarding partnerem Konferencji Naukowo – Technicznej “Przewóz Towarów Niebezpiecznych”

Głównym celem konferencji jest prezentacja poglądów oraz wymiana doświadczeń badawczych i eksploatacyjnych w zakresie szeroko pojętego przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym, kolejowym i żeglugą śródlądową, zagadnień związanych z jego organizacją, bezpieczeństwem i nowoczesnymi technologiami z wykorzystaniem informatyki.
Szczególny nacisk organizatorzy pragną położyć na problematykę praktyczną z obszaru rozwiązań logistycznych przeznaczonych dla transportu tego wyjątkowego rodzaju towaru. Ich zamiarem jest skonfrontowanie przepisów wprowadzonych ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych obejmującą zakresem regulacji szereg dziedzin związanych z przewozem towarów niebezpiecznych z realnymi problemami, z jakimi na co dzień borykają się polscy przewoźnicy.
Tematyka poszczególnych sesji konferencji:
– Nowoczesne Technologie w przewozie towarów niebezpiecznych
– Konteneryzacja w logistyce towarów niebezpiecznych
– Uwarunkowania prawne dotyczące procesów transportowych
– Infrastruktura dedykowana przeładunkom towarów niebezpiecznych
Zapraszamy 18-19 marca 2020
Warszawski Dom Technika NOT
Sala A III p.
ul. Czackiego 3/5
00 – 043 Warszawa

Podobne wpisy