Alfa Forwarding posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora na kwotę 500 000 EUR oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika umownego na kwotę 300 000 EUR wobec zleceniodawcy i osób trzecich za szkody wynikłe z niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy spedycji oraz umowy przewoźnika drogowego umownego. Dodatkowo, na życzenie oferujemy polisy cargo.

  • Ochrona właściciela towaru przed stratami związanymi z uszkodzeniem, kradzieżą ładunku podczas transportu
  • Pokrycie strat do wysokości zadeklarowanej wcześniej sumy ubezpieczenia
  • Możliwość zapewnienia polisy jednorazowej (dla pojedynczego transportu)
  • Możliwość zapewnienia polisy generalnej dla wszystkich transportów zleconych naszej firmie

Usługi spedycji świadczymy zgodnie z Ogólnymi Polskimi Warunkami Spedycyjnymi PISiL (01/01/2010) z możliwością uzgodnienia ich rozszerzenia  DOWNLOAD