Transport militarny z certyfikatem WSK

Transport militarny z certyfikatem WSK realizowany przez Alfa Forwarding

Transport militarny z certyfikatem WSK – Certyfikat WSK jest potrzebny do uzyskania zezwolenia z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na obrót towarami z listy uzbrojenia, w tym w zakresie transportu i spedycji – zezwolenia na tranzyt lub pośrednictwo.

transport militarny z certyfikatem WSK - pracownicy Alfa Forwarding z certyfikatem

Transport militarny – eksperci Alfa Forwarding z certyfikatem WSK

Nieustannie się szkolimy i podnosimy nasze kompetencje. Nasi spedytorzy posiadają certyfikat WSK, który dotyczy firm uczestniczących w międzynarodowym obrocie produktami podwójnego zastosowania Dual-Use oraz uzbrojeniem Munitions List.

Podstawą WSK jest znajomość prawa, właściwa klasyfikacja towarów i usług oraz prawidłowa ewidencja WSK.

WSK dotyczy też usług poza granicami kraju lub na rzecz firm zagranicznych, np. serwisu, remontu, pośrednictwa, itd. Znaczna część obrotu WSK wymaga zezwoleń wydawanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego.

Transport militarny z certyfikatem WSK w transporcie i spedycji

Transport militarny w ofercie Alfa Forwarding

Transport militarny z certyfikatem WSK – uzbrojenia wymaga od przewoźnika zezwolenia wydanego przez właściwy organ kraju, z którego dokonywany jest transfer wewnątrzunijny. Zezwolenie musi uzyskać podmiot zlecający transport i dostarczyć je przewoźnikowi. Podmiot zlecający transport może również skorzystać z krajowych zezwoleń generalnych. Przyjmując zlecenie przewozu międzynarodowego należy upewnić się co do wymagań:

  • dla broni palnej i amunicji, wymagana jest zgoda przewozowa wydawana przez Policję
  • dla uzbrojenia wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki wymagane jest zezwolenie, przy wywozie lub transferze wewnątrzunijnym z Polski (obecnie Ministerstwo Rozwoju Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego)
  • dla towaru podwójnego zastosowania może być wymagane zezwolenie przy transferze wewnątrzunijnym z Polski. Dotyczy to towarów z załącznika IV Rozporządzenia 428/2009
  • przy wywozie poza UE wymagane jest zezwolenie wydawane przez Ministerstwo Rozwoju lub europejskie zezwolenie generalne.

Firmy spedycyjne muszą wdrożyć i stosować procedury wewnętrznego system kontroli, prowadzić ewidencję WSK oraz posiadać certyfikat WSK w sytuacji, gdy:

  • występują przed organami celnymi w roli eksportera lub uzbrojenia
  • organizują lub wykonują przewóz pomiędzy 2 krajami trzecimi. Taki rodzaj działalności dla jest usługą pośrednictwa i wymaga ewidencji WSK, przy czym DU jest wyłączone z obrotu
  • organizują lub wykonują przewóz uzbrojenia, pomiędzy 2 krajami, z których żaden nie jest Polską. Taki rodzaj działalności dla uzbrojenia jest usługą pośrednictwa i wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Rozwoju i wpisu do ewidencji WSK.

Transport militarny z certyfikatem WSK – zapytaj o najlepszą ofertę

Alfa Forwarding to firma, która świadczy profesjonalną obsługę transportów na całym świecie. Zatrudniamy specjalistów w dziedzinie transportu morskiego, lotniczego, kolejowego i drogowego.

Transport militarny z certyfikatem WSK, Wewnętrzny System kontroli, szkolenie WSK wewnętrzny system kontroli – posiadamy certyfikat wewnętrznego systemu kontroli

Transport drogowy z Alfa Forwarding – zobacz więcej

Transport morski z Alfa Forwarding – zobacz więcej

Transport lotniczy z Alfa Forwarding – zobacz więcej

Transport kolejowy z Alfa Forwarding – zobacz więcej

Na temat naszych realizacji przeczytasz też na naszych stronach facebook oraz linkedin

Podobne wpisy