POLITYKA JAKOŚCI ALFA FORWARDING LTD SP. Z O.O.

Najważniejszym celem firmy jest stałe podnoszenie świadomości marki poprzez organizowanie usług frachtu we wszystkich modułach transportu na rynku logistycznym i utrzymywanie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług.

Niniejsza polityka jakości swoim zakresem obejmuje:

Spedycję krajową i międzynarodową, morską i lądową.

Naszym klientom proponujemy doradztwo i usługi w zakresie frachtu morskiego, drogowego, lotniczego, multimodalnego, usług logistycznych i celnych. W naszej działalności konsekwentnie koncentrujemy się na innowacyjności, podnoszeniu jakości usług, efektywności, uczciwości i zasadach fair play przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Poziom jakości usług zapewniamy poprzez zespół niezwykle zaangażowanych i doświadczonych specjalistów. Nieustannie poszukujemy najlepszych rozwiązań, aby zapewnić klientom usługę spełniającą ich wymagania.

Cele jakościowe realizowane są poprzez:

  • koncentrację na rozwoju podstawowej działalności,
  • orientację na wartości dodane ważne dla klienta,
  • budowanie trwałych relacji z klientami,
  • zapewnianie terminowości usług,
  • stałe poszerzanie swojej oferty,
  • konsolidację popytu,
  • minimalizację kosztów,
  • podnoszenie kompetencji zespołu.

Jakość ma prowadzić do osiągnięcia celu strategicznego firmy jakim jest osiągnięcie statusu lidera rynku usług dedykowanych frachtu we wszystkich modułach transportu na rynku logistycznym.

Gwarantem osiągnięcia założonych celów jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2015.

Zarząd, 04-03-2016r.