Alfa Forwarding partnerem Konferencji Naukowo – Technicznej “Przewóz Towarów Niebezpiecznych”

Alfa Forwarding partnerem Konferencji Naukowo – Technicznej “Przewóz Towarów Niebezpiecznych”

Głównym celem konferencji jest prezentacja poglądów oraz wymiana doświadczeń badawczych i eksploatacyjnych w zakresie szeroko pojętego przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym, kolejowym i żeglugą śródlądową, zagadnień związanych…